Ưu đãi không thể bỏ qua khi sử dụng dịch vụ tại Hoài-niệm 🎁

Membership

 

HOAINIEM BROS

Hoài-niệm - The OFB đã triển khai hệ thống hẹn lịch thông minh từ Tháng 07.2022. Tính từ thời điểm triển khai, chúng tôi đã có cơ sở để tích điểm thưởng cho quý khách hàng.

HẠNG THÀNH VIÊN

CHI TIÊU

ĐIỂM TÍCH LŨY

QUY ĐỔI

TÍCH LŨY THĂNG HẠNG

KIM CƯƠNG

1000 VND

1 ĐIỂM

1 ĐIỂM = 50 VND

TỪ 3000 ĐIỂM

BẠCH KIM

1000 VND

1 ĐIỂM

1 ĐIỂM = 40 VND

TỪ 2500 ĐIỂM

VÀNG

1000 VND

1 ĐIỂM

1 ĐIỂM = 30 VND

TỪ 2000 ĐIỂM

BẠC

1000 VND

1 ĐIỂM

1 ĐIỂM = 20 VND

TỪ 1000 ĐIỂM

STARTER

1000 VND

1 ĐIỂM

1 ĐIỂM = 10 VND

TỪ 0000 ĐIỂM


Mỗi quý khách khi hẹn lịch và để lại thông tin tại Hoài-niệm sẽ được tích điểm hội viên,
quý khách không phải đăng ký thêm để trở thành hội viên


Chính sách & điều khoản hội viên HOAINIEMBROS

 1. Điểm tích lũy theo mỗi năm; được tính đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm;
  và được reset toàn bộ về giá trị 0000
  .
 2. Khách hàng có thể sử dụng điểm để trừ trực tiếp trên mọi hóa đơn tại Hoài-niệm
  bao gồm sản phẩm và dịch vụ trừ trường hợp có thông báo thêm.
 3. Điểm không có giá trị khi được quy đổi thành tiền mặt.
  Điểm có thể được cho-tặng khi quý khách có nhu cầu.